Balkan Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi

Balkanlar’Da Türk Kültürünün Dünü Bugünü Ve Yarını Konferansı

29/04/2016 14:45:00 - 29/04/2016 14:45:00 - 774 Okunma

Öğretim Üyemiz tarafından, Makedonya-Radoviş-Konçe Belediyesinde “Alp-Eren Evrenesoğlu (Prangi) İsa Bey” festivalinde “Balkanlar’da Türk Kültürünün Dünü Bugünü ve Yarını” konulu konferans gerçekleştirildi.

Makedonya-Radoviş-Konçe Belediyesinde Alp-Eren “Evrenesoğlu (Prangi) İsa Bey” festivalinde, Kırklareli Üniv. Fen Edebiyat Fak. Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Bölümü Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Ertuğrul KARAKUŞ tarafından, 10 Nisan 2016 tarihinde, “Balkanlar’da Türk Kültürünün Dünü Bugünü ve Yarını” konulu konferans gerçekleştirildi.

Konçe “ Prangi İsa BeyDerneği” tarafından düzenlenen konferansta, “Balkanlar’da Türk Kültürünün Dünü Bugünü ve Yarını” üç ana dönem hâlinde ele alındı. İlk dönemde “Osmanlı Öncesi Balkanlar’da Türk Varlığı” yer adları, kayalara kazılmış olan damgalar, mezar taşları ve türbelerden hareketle somut örneklerle ele alındı. İkinci bölümde “Osmanlı Döneminde Balkanlar’da Türk Varlığı” mimari ve kültürel eserleri ihtiva eden resimlerle somutlaştırılarak ele alındı. Üçüncü bölümde ise “Osmanlı Sonrası Balkanlar’da Türk Varlığı” somut örneklerle anlatıldı.

Makedonya’da Türkoloji dersleri vermekle görevli hocalar, Dernek yöneticileri ile Konçe ve Radoviş ahalisinin konferansa yoğun ilgi gösterdiği görüldü.

KLÜ Öğr. Üyesi Dr. Ertuğrul KARAKUŞ’ konferans sonrasında yaptığı açıklamada, Balkanlar’ın değişik bölgelerinde bunun gibi faaliyetlere devam edileceğini vurguladı.

Balkan Kültürü Balkan Araştırmaları Klu Kırklareli Universitesi

Facebook Twitter Google Plus

Haz
21
"QED16: Technology Advanced Quality Learning for ALL" UNESCO Uluslararası Çalıştayı
666 Okunma
"QED16: Technology Advanced Quality Learning for ALL" UNESCO Uluslararası Çalıştayı 13-15 Haziran 2016...
Nis
29
Öğretim Üyemizin Yeni Kitabı Yayınlandı!
768 Okunma
Kırklareli Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Bölümü...
Nis
29
Balkanlar’da Türk Kültürünün Dünü Bugünü ve Yarını Konferansı
774 Okunma
Öğretim Üyemiz tarafından, Makedonya-Radoviş-Konçe Belediyesinde “Alp-Eren Evrenesoğlu (Prangi)...
Nis
22
“Balkan Ülkelerinin Ortak Hafızası: Kütüphaneler” Paneli
786 Okunma
Üniversitemiz Balkan Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdür Vekili Ahmet Altay, Kültür ve...
Telefon Tablet Bilgisayar Bu website tüm cihazlarla uyumludur.